Aktuel udstilling

RE-ANIMATED

Jakob Kudsk Steensen

9. november 2018 – 14. februar 2019

Vernissage 8. november kl. 17-20

I 1987 døde den sidste Kauaʻi ʻōʻō fugl. Dermed uddøde også arten. I 2009 blev dens parringskald – optaget i 1975 og siden digitaliseret på et ornitologisk laboratorium i New York – uploadet til YouTube. Parringskaldet fra den nu uddøde Kauaʻi ʻōʻō, der ikke længere kunne finde mage, er siden blevet hørt af tusindvis af mennesker over en halv million gange. En af dem er den danske kunstner Jakob Kudsk Steensen, født samme år fuglen uddøde. Hans største soloudstilling til dato, RE-ANIMATED, er et svar på kaldet. Udstillingen er en geniscenesættelse af sangen. Den er en storstilet genoplivning af fuglen. Og den er en rekonstruktion af dens habitat på øen Kauaʻi i den amerikanske stat Hawaii i ny forvrænget form.

Jakob Kudsk Steensen har de sidste par år været en markant aktør inden for virtual reality i grænselandet mellem kunst-, film- og græsrodsarbejde. Med sin udstilling på Tranen genfortolker han sit udgangspunkt, animation, som såkaldt re-animation, altså genoplivning og besjæling af dødt materiale. RE-ANIMATED er en meditation i video og VR over vor paradoksale teknovidenskabelige udvikling. Menneskets stadig mere avancerede beherskelse af naturen har igangsat processer, som mennesket ikke kan beherske. En udvikling er påbegyndt, der både nærer frygten for stadig mere fatale naturkatastrofer og håb om genoplivelse og evigt liv. Udviklingen spejles i Kudsk Steensens ø, der fremtræder som lige dele drøm og mareridt. Som en digital gartner har kunstneren indsamlet og plantet alverdens flora og fauna, som han ved hjælp af algoritmer har programmeret til at indtage og overtage øen. Den virtuelle ø er dels et fortryllende økosystem med vand, lys, planter, fugle, fisk og insekter; dels et bioteknologisk laboratorium for en genopstanden fugl i monstrøs skala.

Historien, som Kudsk Steensen i sin nye udstilling dykker ned i, udspiller sig på den 5 mio. år gamle vulkanø Kauaʻi i økæden Hawaii. Stillehavsøen er kendt for såkaldt endemiske dyrearter så som Kauaʻi ʻōʻō, der indtil for nyligt ikke fandtes andre steder i verden. Øen er et studie i den accelererende økokrise og masseuddøen, der ofte præsenteres som den sjette i jordens historie efter dinosaurernes uddøen for 66 mio. år siden. Det er historien om en ø, der fra og med kaptajn James Cooks ankomst i 1778 bliver overløbet af vesterlandske opdagelsesrejsende, missionærer, koloniherrer og videnskabsmænd. Imens tilrejsende vesterlændinge udødeliggøres af deres arbejde på øen, kæmper det diverse liv på øen mod nye virusser og invasive dyrearter, som ledsager de tilrejsende. Kauaʻi ʻōʻō tvinges af dødbringende myg op i bjergene, hvor reddebyggeri i nyere tid er blevet umuliggjort af de stadig flere orkaner. Det er kort sagt historien om en fugl, der uddør i det 20. århundrede og her genoplives i det 21. århundrede.

Udstillingen RE-ANIMATED er rundet af en erkendelse af, hvordan tilrejsende så som biologer farver det, som de studerer. Kudsk Steensens omfattende fotorealistiske version af vulkanøen er også et billede af en faktisk ø forvrænget af kunstnerens egne visioner. Det er en virtuel ø hjemsøgt af sin fortid og formet af forestillinger om fremtiden.

På RE-ANIMATED vokser den simulerede ø Kaua’i i Stillehavet og udstillingsstedet Tranen i Hellerup sammen. Som resultat kan man på Tranen bevæge sig rundt på øen og på øen bevæge sig rundt på Tranen. Udstillingen udspringer af kunstnerens arbejde i gråzonen mellem virtuelle og virkelige verdner, der idag påvirker og glider over hinanden. Kudsk Steensens virtuelle ø er også et ekko af vor tids computersimuleringsmodeller, som klimaforskere bruger til at opridse mulige fremtidige scenarier for klimaet og livet på planeten jorden baseret på udviklingstendenser.

RE-ANIMATED er resultat af omfattende feltarbejde så som 3D-scanning af planter, bl.a. i Columbia, foruden en lang række samarbejder. National Museum of History i New York har givet kunstneren adgang til arkiverne, herunder udstoppede Kauaʻi ʻōʻō fugle. Michael Riesman, Philip Glass Ensembles orkesterleder, har komponeret evigt foranderlig, algoritmisk musik til VR-delen. Kunstnerens kolleger inden for VR og oplevelsesdesign har udarbejdet visualisering af fuglens parringskald samt udviklet et system, der lader publikums stemme og åndedræt virke i landskabet. Ornitolog Douglas H. Pratt har lagt stemme til et interview om egne oplevelser af og overvejelser om den uddøde fugl. En særlig tak fra Tranen skal gå til Bikubenfonden og Statens Kunstfond, der generøst har støttet udstillingen.

Udstillingen ledsages af et udvalg af fag- og skønlitterære bøger kurateret af Jakob Kudsk Steensen. Bøgerne har været referencer for kunstneren under arbejdet og tjener publikum som andre indgange til udstillingen.

RE-ANIMATED er anden udstilling i Tranens nye program. Fokus vil være på den del af samtidskunsten, som ikke enøjet fokuserer på samtiden. Når alt fra klima til teknologi udvikler sig med stadig højere hastighed, bliver samtiden flygtig og skrumper. Til gengæld vokser vor viden om fortiden og spekulationer om fremtiden. Som del af denne bevægelse er megen samtidskunst ikke længere kontemporær, hvilket bogstaveligt talt vil sige ’med tiden.’ I stedet er kunsten ’ekstemporær’, altså ’ude af tiden.’ Over to år vil Tranen derfor give plads til at tænke tid og historie på andre og nye måder.

Toke Lykkeberg
Leder af Tranen

Jakob Kudsk Steensen (1987, DK) har base i New York. Det seneste år har han bl.a. udstillet på Zabludowicz Collection 360 space i London og 5th Trondheim Biennale. I 2017 havde han en soloudstilling på Times Square Arts: BRIC i New York. Han er indstillet til den prestigiøse, international Future Generation Art Prize 2019, der vises på Venedig Biennalen i 2019