Udstillingsforslag til Tranen

Sådan søger du om en udstilling på Tranen

Tranen kuraterer fremover størstedelen af sit program selv og heri vil kun en mindre del fra open call indgå. Det er dog stadig muligt at indsende udstillingsforslag som professionel billedkunstner eller kurator.

Årligt viser Tranen 6 udstillinger med dansk eller international samtidskunst á hver ca 2 måneders varighed, der kurateres af Tranens kunstneriske leder.

A Leaf_008

Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling back on a branch

Procedure for ansøgning om udstillingsperiode på Tranen
Tranen har én fast ansøgningsfrist om at indgå udstillingsprogrammet. Næste frist er:

1. februar 2017

Denne frist gælder for udstillinger i 2018 og 2019.

Efter ansøgningsfristen gennemgår og bedømmer den kunstfaglige leder af Tranen det indkomne materiale. Tranen står for presse, installation, formidling og markedsføring. Derudover betaler Tranen transportomkostningerne af kunstværkerne indenfor aftalte rammer, udgifter til fernisering samt forsikring af samtlige kunstværker i udstillingsperioden. Tranen har ikke mulighed for at medfinansiere produktion af kunstværker. Ansøgere skal forvente en svartid på min. 8 uger efter ansøgningsfrist. Ansøgningen modtages kun pr mail og sendes til:

Leder af Tranen Charlotte Sprogøe cbsp@gentofte.dk

Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling back on a branch

Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling back on a branch

 

Ansøgning skal minimum indeholde følgende oplysninger

– Ansøgers navn og kontaktoplysninger
– Ansøgers CV (for gruppeudstillinger indsendes samtlige udstilleres CV)
– En kortfattet projektbeskrivelse, der klart udtrykker den overordnede idé bag udstillingen og kort beskriver ansøgers kunstneriske praksis generelt.
– Relevant billeddokumentation af eks. skitser, værker, tidligere udstillinger og projekter (for gruppe udstillinger indsend billedmateriale fra samtlige udstillere).
– Vedhæft gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print, postkort m.m. Vedhæftes meget billedmateriale , må filerne ikke være for tunge.
– Tranen forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte digitale materiale ikke kan vises
– Ansøgningsmails må ikke overstige 10 MB samlet.

Disse vilkår skal opfyldes, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

 

Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling back on a branch

Honza Hoeck: A leaf growing into the ground, falling back on a branch

 

Yderligere henvendelser og spørgsmål omkring Tranen kan rettes mod leder Charlotte Born Sprogøe på mail: cbsp@gentofte.dk eller telefon: 39985843 / 60107619.

 

 

 

tranens-grundplan

IMG_4255IMG_4249Traneudstillingen 050