Eva Tind: Panorama

Eva Tind

Panorama

Scroll down for English version

8.2 – 5.4.14

 

Fernisering og bogreception fredag d. 7. februar kl. 17-19.

Den dansk/koreanske billedkunstner og forfatter Eva Tind sætter med udstillingen Panorama spot på landet Nordkorea; en kommunistisk, isoleret og totalitær nation i armod, men som samtidig er fødestedet for Tinds biologiske far og dermed arnestedet for et lag af hendes egen tabte identitet.

Identitet og tilhørsforhold er gennemgående temaer i Eva Tinds kunst og litteratur. Tind er selv født i Pusan, Sydkorea, men vokset op som adoptivbarn i Låsby, Jylland. Gennem prosa, fotografi, video og skulptur reflekterer Tind i sine værker over identitetens kompleksitet, ofte set i relation til hendes egen personlige historie. Hvor meget af os er skabt af kultur og miljø, og hvad har vi med os fra fødslen?

Som forlæg for Panorama rejste Eva Tind i 2012 til Nordkorea i seks dage for at opleve sin biologiske fars fødested. Med sig på rejsen havde hun et kamera og en notesbog, hvormed hun dagligt dokumenterede og beskrev sine oplevelser.

Udstillingen Panorama præsenterer både installation, skulptur, fotografi, video og tekst, i det Tind beskriver som en ”kunstnerisk spejling og refleksion over mødet med det nordkoreanske samfund”. Det er et sted, der er formet af gennemgribende paradokser og eventyrlige myter om smukke blomster og hvide enhjørninger, men som med Tinds ord er; ”et hermetisk lukket sted, der er umuligt at afkode”.

Ud over Panorama har Tind også skrevet romanen HAN: en rejse-roman i dagbogsform, der er direkte baseret på rejseoplevelserne i Nordkorea, og som kobler elementer af det private med fiktive forestillinger og dialoger. Romanen er på den ene side en undersøgelse af en totalitært planlagt og styret rejseform, hvor fremmede (turister) isoleres fra befolkningen og overvåges konstant. På den anden side beskriver den en kvindes længsel efter at etablere kontakt til sin oprindelse. HAN udgives af Gyldendal, og der holdes bogreception i forbindelse med ferniseringen på Panorama fredag d. 7. februar kl. 17-19.

Eva Tind (f.1974) er billedkunstner, forfatter og uddannet arkitekt i 2001. Tinds kunstneriske projekt opererer i et cross-over mellem billedkunst og litteratur og tager udgangspunkt i emner som kredser om jeg-dannelse, national- og kønslig identitet samt kulturelle tilhørsforhold. I 2005 debuterede Tind som billedkunstner på Charlottenborgs Forårsudstilling med værkinstallationen Kafka. De seneste år har Tind udstillet sine værker på både Statens Museum for Kunst (2011), Mohs Exhibit, Apart og senest Louisiana Museum of Modern Art til Louisiana Literature (2012) med værket Tin. I 2009 debuterede Eva Tind som forfatter med det genreeksperimenterende hybridværk DO, der både indeholder digte, kortprosa og fotografier. DO er siden blevet fulgt af romanerne Eva + Adolf (2011), Rosenvej (2012) samt HAN (2014) Eva Tind blev i 2010 tildelt Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik uddelt af Det Danske Akademi. Læs mere om Eva Tind på www.evatind.dk

Udstillingen og bogudgivelsen er støttet af Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst, Knud Højgaards Fond, Gyldendal og Gentofte Kommune.

 

 

Eva Tind

Panorama

In her exhibition Panorama Danish/Korean artist and writer Eva Tind zooms in on the country of North Korea; a place we know to be a communist, isolated and totalitarian nation in deep poverty, but also happens to be the birth country of Tind´s biological father. And thus the source of a part of her own lost identity.

Identity and sense of belonging are recurring themes in Tind’s art and literature. Tind was born in Pusan, South Korea, but grew up as an adopted child in Låsby, Jutland. Through prose, photography, video and sculpture Tind reflects on the complex concept of identity, often in relation to her own personal history. A recurring question by Tind is; How much of us are created by culture and environment, and what do we bring with us from birth?

In 2012 Eva Tind traveled to North Korea for six days to experience the country in which her biological father was born. On her journey, she brought a camera and a notebook with which she documented and described her experiences. The trip resulted in two different artistic productions – the exhibition Panorama and the novel HAN.

In a visual and mixed media expression Panorama stands as Tind’s artistic reflections on her meeting with the North Korean society; a country shaped by profound paradoxes, contrasts and political dictatorship, but at the same time is telling these fairy-tale myths of beautiful flowers, great leaders and magical white unicorns. Tind describes it as; ”a hermetically sealed place that is impossible to decipher clearly. You find yourself constantly questioning, what truths lies behind its very controlled representation”.

Central in the exhibition is the title work Panorama; a semi-transparent installation of five sculptural elements cut out of radiant plexiglass and composed in parts, which the audience can walk around. The installation mimics both a mountain landscape, but also an architectural skyline. The tallest piece is a replica of the capital Pyongyang’s tallest skyscraper Ryugyong Hotel, which after 27 years of construction is still standing unfinished. On the floor Tind has placed a group of selected photographs from her trip. Photographs of landscapes, hotel rooms, lamps and furniture are mirrored in a crisscross into each other. Each one varies, depending on the light and the viewer’s perceptive position. The multiple reflections give a fragmented and distorted reading of the images that suggests the sheer impossibility of decoding a clear image of North Korea.

On the high wall hangs the text piece Tourist Photos in fortyone black frames. In a clear language Tind describes her tourist images that according to the travel agency’s censorship rules should not be publicly displayed. Each photo is induced on the back of the frame, but kept hidden by the rear cover. The viewer is left to visualize the described picture in is/her imagination. Some of the texts also appear in the novel HAN, thus creating a bridge between art and literature.

Next to Tourist Photos is the work Proof (Bevis); a torso of a stuffed white horse with a horn attached to give the illusion of a unicorn. The work refers to a North Korean news headline from 2012, where Korean archaeologists claimed to have proved the existence of the unicorn, by discovering a prehistoric cave in the outskirts of Pyongyang that supposedly had been inhabited by a unicorn.

In addition to the exhibition Eva Tind has written the novel HAN. HAN is a travel novel in diary form that mixes documentary passages with fictive, dream-like dialogues between the author and her late father. The novel is on one hand a description of a totalitarian planned travel, where foreigners (tourists) are isolated from the local population and constantly monitored. On the other hand it describes the author’s desire to establish contact with her origins. HAN is published by Gyldendal and released on February 25th.

Eva Tind (b. 1974) is an artist, writer and trained as an architect in 2001. Tinds artistic project operates in a cross-over between art and literature and is based on issues that revolve around the I- formation, national and gender identity and cultural belonging. In 2005 debuted Tind as an artist on Charlottenborg’s Spring Exhibition. In recent years, Tind exhibited her work at the National Gallery of Art (2011), Mohs Exhibit, Apartments and Louisiana Museum of Modern Art to Louisiana Literature (2012). In 2009 debuted Eva Tind as a writer with the genre experimental work DO containing both poems, short prose and photographs. DO has since been followed by the novels Eva + Adolf (2011), Rosenvej (2012 ) and HAN (2014 ). In 2010 Eva Tind was awarded the Klaus Rifbjerg debutant price for poetry. Read more about Eva Tind on www.evatind.dk.

The exhibition and publication of HAN is supported by the Danish Arts Foundation, Statens Værksteder for Kunst, Knud Højgaard Foundation, Gyldendal and Gentofte Municipality.