Tranen og Gentofte Kommune søger kunstkonsulent

24. maj 2017    

Gentofte Kommune søger en dialogorienteret og fagligt skarp kunstkonsulent til Tranen og kunstområdet, som er en del af afdelingen Kultur & Oplevelser på Gentofte Hovedbibliotek. Vores fælles vision er, at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed. Kunst er i den forbindelse et væsentligt genstandsfelt at arbejde med, fordi det rummer et både flerstemmigt og flertydigt potentiale, der kan styrke såvel personlige som demokratiske dannelsesprocesser og medborgerskab.

Om jobbet

Som kunstkonsulent er din hovedopgave at være ansvarlig for samtidskunstplatformen Tranen på Gentofte Hovedbibliotek. Tranen er en legendarisk udstillingsplatform for kunstneriske nybrud af høj kunstnerisk kvalitet på den eksperimenterende samtidskunstscene. Tranens særlige beliggenhed giver en unik mulighed for at skabe værdifulde interaktioner mellem samtidskunsten og vores 450.000 årlige besøgende. Dette perspektiv skal du som kunstkonsulent arbejde dedikeret med.

At have ansvar for Tranen indebærer kuratering, fundraising, markedsføring, afvikling og formidling af ca. seks årlige udstillinger. Udstillingsprogrammet skal baseres på originale kunstneriske udsagn og relevante tendenser samt fænomener i vores tid. Henover året skal udstillingerne tilgodese og engagere forskellige målgrupper med forskellige forudsætninger for at møde kunsten. Samtidig skal udstillingsprogrammet forholde sig til det sted, Tranen er en del af. Udstillingsprogrammet frem til sommeren 2018 er fastlagt. Som en del af formidlingsarbejdet vil du skulle stå i spidsen for at etablere og kompetenceudvikle et mindre kunstteam bestående af personale fra biblioteket, så de kan spille en stærkere rolle i hverdagsformidlingen af Tranen.

Vi vægter børn og unges læring i mødet med kunst og kultur højt, og du vil få til opgave at udvikle bæredygtige partnerskaber med relevante aktører såsom dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og andre kulturtilbud. Du vil i den forbindelse skulle facilitere og deltage i samskabende kunstprojekter med børn og unge samt professionelle kunstnere.

Som kunstkonsulent vil du herudover få ansvaret for at udvikle og afvikle kunstfaglige arrangementer og aktiviteter som en del af bibliotekets samlede program. Du bliver også ansvarlig for kommunens kunstsamling.

Din profil

Du har en relevant videregående uddannelse som fx kunsthistoriker, og har betydelig praktisk udstillingserfaring fra en større offentlig kunstinstitution. Du har et indgående kendskab til kunstscenen i dag, dens mange udtryk, diskurser og kontekster i en både historisk og nutidig optik. Du har via din praksis etableret et visionært kunstsyn og et ligeså visionært formidlingsperspektiv, der gør samtidens kunst til både mål og middel for stærke og meningsfulde møder med borgerne – også dem der ikke opsøger kunst af sig selv. Du råder over et bredt spektrum af formidlingsmetoder og kender deres fordele og ulemper i forhold til forskellige målgrupper og æstetiske udtryk.

Herudover har du:

Et stærkt netværk blandt aktørerne i samtidskunsten både i Danmark og internationalt
Gode samarbejdsevner samt solid erfaring med at udvikle partnerskaber med forskellige aktører både inden for og uden for kunstområdet
Stærke kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt så du kan engagere såvel dine kolleger internt i organisationen som publikum
Erfaring med at arbejde selvstændigt og struktureret så du når i mål
Erfaring med fundraising
Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med mulighed for at præge udviklingen af Tranen og kunstområdet i Gentofte Kommune. Vi har en humoristisk og varm omgangstone i afdelingen, og vi har mange forskellige fagligheder, som giver gode muligheder for tværfaglig sparring.

Praktisk

Stillingen er på 31 timer, og ønskes besat pr. 1. august 2017. Vi forventer at afholde to samtalerunder. Første runde bliver d. 21. og 23. juni og anden runde d. 26. og 28. juni.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Anna Tolstrup Jensen
Leder Kultur
atj@gentofte.dk
Telefon: 39985805

Hilde Østergaard
Børnekulturkonsulent
his@gentofte.dk
Telefon: 39985854

Ansøgningsfrist: 02-06-2017 klokken: 12:00

 

 

  /