Shows

1 / 20

2 / 20

Foto: David Stjernholm

3 / 20

Foto: David Stjernholm

4 / 20

Foto: David Stjernholm

5 / 20

Foto: David Stjernholm

6 / 20

Foto: David Stjernholm

7 / 20

Foto: David Stjernholm

8 / 20

Foto: David Stjernholm

9 / 20

Foto: David Stjernholm

10 / 20

Foto: David Stjernholm

11 / 20

Foto: David Stjernholm

12 / 20

Foto: David Stjernholm

13 / 20

Foto: David Stjernholm

14 / 20

Foto: David Stjernholm

15 / 20

Foto: David Stjernholm

16 / 20

Foto: David Stjernholm

17 / 20

Foto: David Stjernholm

18 / 20

19 / 20

20 / 20

Poster: Alexis Mark

I 1987 døde den sidste Kauaʻi ʻōʻō fugl. Dermed uddøde også arten. I 2009 blev dens parringskald – optaget i 1975 og siden digitaliseret på et ornitologisk laboratorium i New York – uploadet til YouTube. Parringskaldet fra den uddøde Kauai ´Oo, der ikke længere kunne finde mage, er siden blevet hørt af tusindvis af mennesker over en halv million gange. En af dem er den danske kunstner Jakob Kudsk Steensen, født samme år fuglen uddøde. Hans største soloudstilling til dato, RE-ANIMATED, er et svar på kaldet. Udstillingen er en geniscenesættelse af sangen. Den er en storstilet genoplivning af fuglen. Og den er en forvrænget rekonstruktion af dens habitat på øen Kauaʻi i den amerikanske stat Hawaii.

Jakob Kudsk Steensen har de sidste par år været en markant aktør inden for virtual reality i grænselandet mellem kunst-, film- og græsrodsarbejde. Med sin udstilling på Tranen genfortolker han sit udgangspunkt, animation, som såkaldt re-animation, altså genoplivning og besjæling af dødt materiale. RE-ANIMATED er en meditation i video og VR over vor paradoksale teknovidenskabelige udvikling. Menneskets stadig mere avancerede beherskelse af naturen har igangsat processer, som mennesket ikke kan beherske. En udvikling er påbegyndt, der både nærer frygten for stadig mere fatale naturkatastrofer og håb om genoplivelse og evigt liv. Udviklingen spejles i Kudsk Steensens ø, der fremtræder som lige dele drøm og mareridt. Som en digital gartner har kunstneren indsamlet og plantet alverdens flora og fauna, som han ved hjælp af algoritmer har programmeret til at indtage og overtage øen. Den virtuelle ø er dels et fortryllende økosystem med vand, lys, planter, fugle, fisk og insekter; dels et bioteknologisk laboratorium for en genopstanden fugl i monstrøs skala.

Historien, som Kudsk Steensen i sin nye udstilling dykker ned i, udspiller sig på den 5 mio. år gamle vulkanø Kauaʻi i økæden Hawaii. Stillehavøen er kendt for såkaldt endemiske dyrearter så som Kauaʻi ʻōʻō, der indtil for nyligt ikke fandtes andre steder i verden. Øen er et studie i den accelererende økokrise og masseuddøen, der ofte præsenteres som den sjette i jordens historie efter dinosaurernes uddøen for 66 mio. år siden. Det er historien om en ø, der fra og med kaptajn James Cooks ankomst i 1778 bliver overløbet af vesterlandske opdagelsesrejsende, missionærer, koloniherrer og videnskabsmænd. Imens tilrejsende vesterlændinge udødeliggøres af deres arbejde på øen, kæmper det diverse liv på øen med nye virusser og invasive dyrearter, som ledsager de tilrejsende. Kauaʻi ʻōʻō tvinges af dødbringende myg op i bjergene, hvor reddebyggeri i nyere tid er blevet umuliggjort af de stadig flere orkaner. Det er kort sagt historien om en fugl, der uddør i det 20. århundrede og her genoplives i det 21. århundrede.

Udstillingen RE-ANIMATED er rundet af en erkendelse af, hvordan tilrejsende så som biologer igennem tiden har været viklet ind i det, som de studerer. Kudsk Steensens omfattende fotorealistiske version af vulkanøen er også et billede af en faktisk ø forvrænget af kunstnerens egne visioner. Det er en virtuel ø hjemsøgt af sin fortid og formet af forestillinger om fremtiden.

RE-ANIMATED vokser den simulerede ø Kaua’i i middelhavet og udstillingsstedet Tranen i Hellerup sammen. Som resultat kan man via headsets på Tranen bevæge sig rundt på øen og på øen bevæge sig rundt på Tranen. I den virkelige verden tilbydes et blik ind i en virtuel verden, der tilbyder et nyt blik på den virkelige verden. Udstillingen udspringer af kunstnerens arbejde i gråzonen mellem virtuelle og virkelige verdner, der idag påvirker og glider over hinanden. Men Kudsk Steensens virtuelle ø er også et ekko af vor tids computersimuleringsmodeller, som klimaforskere bruger til at opridse mulige fremtidige scenarier for klimaet og livet på planeten jorden baseret på tidligere udviklingstendenser.

RE-ANIMATED er resultat af omfattende feltarbejde så som 3D-scanning af planter, bl.a. i Columbia, foruden en lang række samarbejder. National Museum of History i New York har givet kunstneren adgang til arkiverne, herunder udstoppede Kaua’i o’o’ fugle. Philip Glass Ensembles orkesterleder, Michael Riesmann, har komponeret evigt foranderlig, algoritmisk musik til VR-delen. Kunstnerens kolleger inden for VR og oplevelsesdesign har udarbejdet visualisering af fuglens parringskald samt udviklet et system, der lader publikums stemme og åndedræt virke i landskabet. Ornitolog Douglas H. Pratt har lagt stemme til et interview om egne oplevelser af og overvejelser om den uddøde fugl. En særlig tak fra Tranen skal gå til Bikubenfonden og Statens Kunstfond, der generøst har støttet udstillingen.

Udstillingen ledsages af et udvalg af fag- og skønlitterære bøger kurateret af Jakob Kudsk Steensen. Bøgerne har været referencer for kunstneren under arbejdet og tjener publikum som andre indgange til udstillingen.

RE-ANIMATED er anden udstilling i Tranens nye program. Fokus vil være på den del af samtidskunsten, som ikke er enøjet fokuseret på samtiden. Når alt fra klima til teknologi udvikler sig med stadig højere hastighed, bliver samtiden flygtig og skrumper. Til gengæld vokser konstant vor viden om fortiden og spekulationer om fremtiden. Som del af denne bevægelse er megen samtidskunst ikke længere kontemporær, hvilket bogstaveligt talt vil sige ’med tiden.’ I stedet er den ’ekstemporær’, altså ’ude af tiden.’ Over to år vil Tranen derfor give plads til at tænke tid og historie på andre og nye måder.

Toke Lykkeberg
Leder af Tranen

Jakob Kudsk Steensen (1987, DK) har base i New York. Det seneste år har han bl.a. udstillet på Zabludowicz Collection 360 space i London og 5th Trondheim Biennale. I 2017 havde han en soloudstilling på Times Square Arts: BRIC i New York. Han er indstillet til den prestigiøse, international Future Generation Art Prize 2019, der vises på Venedig Biennalen i 2019.

RE-ANIMATED is based on the last Kaua’i ʻōʻō bird, which died in 1987, marking the extinction of its species. In 2009, its mating call – first recorded in 1975 and later digitized in an ornithology lab in New York – was uploaded to YouTube. Since then, the song of the Kaua’i ʻōʻō calling in vain to a mate who was no longer there has been played by people more than half a million times. RE-ANIMATED is a response to this mating call. It is a magnificent reanimation of the bird and its song, inhabiting a distorted digital reconstruction of the Kaua’i ʻōʻō’s original habitat, on the Hawaiian island of Kaua’i.

RE-ANIMATED is a video and VR work that meditates on our paradoxical techno-scientific trajectory. As a digital gardener, the artist has collected and planted a myriad of flora and fauna, which he, by the use of algorithms, has programmed to colonize the island. The virtual landscape is equally an entrancing ecosystem filled with water, light, plants, birds, fish, and insects, and a biotechnological laboratory for a resurrected, monstrously-scaled bird. Kudsk Steensen’s virtual island also echoes computer simulation models that climate scientists use to predict future climate scenarios for life on earth.

RE-ANIMATED is the result of extensive field work to collect and 3D-scan flora and fauna, alongside a number of collaborations. The American Museum of Natural History granted the artist access to its restricted archives, which are unavailable to the public. There, Kudsk Steensen handled and photographed preserved Kaua’i ʻōʻō birds collected in the late 1800s. The artist interviewed Ornithologist Douglas H. Pratt about his memories of the Kaua’iʻōʻō, as well as his perspective on painting the bird and documenting its existence in light of its extinction. Parts of these interviews serve as audio in the experience.

RE-ANIMATED’s virtual world comes to life with interactive audio that includes algorithmic music composed by Michael Riesman, Musical Director for the Philip Glass Ensemble, as well as environmental audio effects that connect to the digital landscape. Plants, moss, and insects respond to the pulse of music generated in real-time, and the audience’s breath and voice organically impact the virtual atmosphere through a microphone in the VR headset. As a result, the VR experience is unique for every user.

RE-ANIMATED ultimately investigates how we relate to nature irrevocably altered by human activity. As a slow-moving, poetic virtual environment, the artwork exists as both dream and nightmare. It provokes fresh perspectives on our ecological future, which may become unbound by the physical conditions governing our present reality.”

Toke Lykkeberg
Director of Tranen