Info Tranen

Åbningstider

Mandag – fredag: 08:0020:00
Lørdag: 10:0016:00
Søndag: 10:0016:00
(1. juni – 1. september: søndag lukket)

Entre: Gratis adgang

Kontakt

Tranen
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
DK-2900 Hellerup

Åbningstider, praktiske oplysninger og events:
(+45) 3998 5800

Toke Lykkeberg (Leder af Tranen):
tln@gentofte.dk

Facebook
Instagram

Nyhedsbrev

Offentlig transport

S-tog linje B, C, E, F til Hellerup St. Fra stationen til Gentofte Hovedbibliotek er der ca. 10 min. gang. Gå til venstre op af Gersonsvej og drej mod højre ind af til Ahlmanns Allé. Gentofte Hovedbibliotek ligger i bunden af vejen på venstre hånd.

Bus 1A mod Hellerup St. fra Nørreport St. (bus) standser ved stoppestedet Strandvejen i Hellerup. 3 min gang til Ahlmanns Allé 6, Gentofte Hovedbibliotek.

Handicap
information

Der er gratis handicapparkering på parkeringspladsen foran Gentofte Hovedbibliotek. Der er adgang for kørestolsbrugere i udstillingen i stueetagen og adgang til balkonen via elevator.

Om Tranen

Tranen er Gentofte Kommunes udstillingssted for samtidskunst og har til huse på Gentofte Hovedbibliotek.

Tranen er en legendarisk udstillingsplatform for kunstneriske nybrud på den  eksperimenterende samtidskunstscene. Der præsenteres årligt 4-5 udstillinger á 2-3 måneders varighed – både solo- og gruppeudstillinger – af yngre, professionelle kunstnere fra ind- og udland.

Gentofte Hovedbiblioteket er opført i 1985 og tegnet af arkitekt Henning Larsen. Tranen er med sit karakteristiske, hvide nicheformede udstillingsrum på 110m2, balkon på to sider, højt til loftet og stort naturligt lysindfald et unikt udstillingsrum. Samtidig fungerer Tranen som en flydende og integreret del af bibliotekets arkitektur og rum.

Tranen ønsker at give sit publikum mulighed for at møde og opleve alsidigheden i samtidskunstens tendenser, udtryk og genrer på et højt kunstnerisk niveau. Tranen søger at favne sit publikum med både åbenhed og udfordring. Med udgangspunkt i samtidens problemstillinger og tematikker bidrager Tranen til at skabe nærværende debat og refleksion om samtidskunsten, der formidles til både børn, unge og voksne.

Historie

Tranen har eksisteret som udstillingssted for kunstneriske nybrud siden 1970. Dengang under navnet Tranegården. I 1985 flyttedes den til det nyopførte Gentofte Hovedbibliotek og fik navnet Traneudstillingen. I 2015, 30 år senere hedder kunstinstitutionen blot Tranen.

På Tranegården blev der i perioden 19701985 udlånt kunstbøger og kunstværker til hjemlån. Samtidig fungerede Tranegården som kommunens udstillingssted for den nye, moderne kunst.  I et samarbejde mellem bibliotekets kunstbibliotekarer, Gentofte Kunstvenner og de unge kunstnere blev der i perioden arrangeret en lang række eksperimenterende kunstprojekter med deltagelse af kunstnere fra både fra ind- og udland.  Tranegården eksisterede i 15 år som udstillingssted og kunstbibliotek og opnåede i perioden en markant faglig og kunstnerisk anerkendelse blandt flere af tidens fremtrædende kunstinstitutioner i både ind og udland.

Bland en række toneangivende danske kunstnere som Albert Mertz, Hein Heinsen, Stig Brøgger, Per Kirkeby og Børn Nørgaard, har flere af de amerikanske 60-er-konceptkunstnere som Sol Lewitt, Bruce Naumann, Dennis Oppenheim og Robert Rauchenberg også udstillet på Tranegården.

I 1980-erne blev kunstnergruppen ”De Unge Vilde” aktive på Tranegården og skabte blandt andet den nu legendariske udstilling Kniven på Hovedet, 1982.  En udstilling, der med sin nye form for ekspressionisme vagte opsigt i det københavnske og danske kunstmiljø. “De Unge Vilde” markerede starten på en ny tid i dansk kunsthistorie og Tranegården var med til at bane vejen for dette nybrud.

I 1985 flyttede lukkede kunstbiblioteket Tranegården og flyttede ind på det nye hovedbibliotek på Ahlmanns Allé 6 i det nye arkitekttegnede udstillingsrum. I samme ombæring skiftede det navn til Traneudstillingen. Siden 1985 har Traneudstillingen vist mere end 250 udstillinger. Med sit fortsatte fokus på den yngre, eksperimenterende samtidskunst fra både ind og udland, arbejder Traneudstillingen fortsat på at viderefører arven fra Tranegården.

Grafisk design

Alexis Mark

Webudvikling

Andreas Øby

Hours

Monday – Friday: 08:0020:00
Saturday: 10:0016:00
Sunday: 10:0016:00
(1 June to 1 September: Sunday closed)

Admission: Free entry

Contact

Tranen
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
DK-2900 Hellerup

Opening hours, practical info and events events:
(+45) 3998 5800

Toke Lykkeberg (Director of Tranen):
tln@gentofte.dk

Facebook
Instagram

Newsletter

Public transport

S-train lines B, C, E, F to Hellerup St. 10 min. walk from the station to Gentofte Hovedbibliotek. Turn left at Gersonsvej og turn right at Ahlmanns Allé. Gentofte Main Library is at the end of the road on your left hand side.

Bus 1A towards Hellerup St. from Nørreport St. Bus stops at Strandvejen in Hellerup. 3 min walk to Ahlmanns Allé 6, Gentofte Main Library.

Handicap
information

There is free parking in the parking lot in front of Gentofte Main Library. There is access for wheelchair users to the exhibition on the ground floor and access to the balcony via elevator.

About Tranen

Tranen is Gentofte Municipality´s exhibition venue for contemporary art and is located at Gentofte Main Library.

Tranen is a legendary exhibition platform for groundbreaking art on the experimental contemporary art scene. Every year, 45 exhibitions – both solo and group exhibitions – primarily by younger, professional artists from Denmark and abroad.

Gentofte Main Library was built in 1985 and designed by architect Henning Larsen. With its characteristic white niche-shaped exhibition space of 110m2, Tranen is a unique space for art with balcony on two sides, high ceiling and skylights. At the same time, Tranen functions as a floating and integrated part of the librarys architecture and space.

Tranen offers the public the opportunity to meet and experience the versatility of contemporary art at a high artistic level. With a view to contemporary issues and themes, Tranen offers food for thought about contemporary art and culture and appeals to both children and adults.

History

Tranen, formerly known as Tranegården, has existed as an exhibition space for groundbreaking art since 1970. In 1985, it was moved to the newly built Gentofte Main Library and was named the Trane Exhibition. In 2015, 30 years later, the art institution was renamed Tranen.

Tranegården also functioned as an art library, where art books and artworks were on loan between 19701985. At the same time, Tranegården served as the municipality´s exhibition site for the new, modern art. In a collaboration between the art library´s librarians, Gentofte Artfriends and young artists, a large number of experimental art projects were organized during the period, with the participation of artists from both home and abroad. Tranegården existed for 15 years as an exhibition site and art library and during the period achieved a significant academic and artistic recognition among several of the prominent art institutions in both Denmark and abroad.

Among a number of leading Danish artists such as Albert Mertz, Hein Heinsen, Stig Brøgger, Per Kirkeby and Børn Nørgaard, several American artists such as Sol Lewitt, Bruce Naumann, Dennis Oppenheim and Robert Rauchenberg exhibited at Tranegården.

In the 1980s, the artist group De Unge Vilde – The Young Wild Ones – was active at Tranegården and created, among other things, the now legendary exhibition “Kniven på Hovedet”, 1982; aexhibition that, with its new form of expressionism, aroused vigilance in the Copenhagen and Danish art environment. De Unge Vilde marked the start of a new era in Danish art history and Tranegården helped to pave the way for their break-through

In 1985, the art library closed down and Tranegården moved into the new main library on Ahlmanns Allé 6 in the new architect-designed exhibition room. Since 1985, the Trane Exhibition presented more than 250 exhibitions. With its continued focus on younger, experimental contemporary art from both home and abroad, Tranen extends the legacy of Tranegården.

Graphic design

Alexis Mark

Web development

Andreas Øby

Toke Lykkeberg, leder af Tranen.